Zdeněk VAŠÍČEK- soudní znalec v oboru ekonomika odvětví ceny a odhady nemovitostí.

Soudní znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne 5. 10. 1998 č.j. Spr. 2925/98 v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí.


- certifikovaný odhadce v oblasti působení QEN - expert v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí.


Certifikát číslo 226/93/QEN/2012, vydalo Vysoké učení technické v Brně, Certifikační orgán Ústavu soudního inženýrství.