REALITNÍ KANCELÁŘ - Potřebné dokladyPotřebné doklady k prodeji nemovitosti a k převodu členských práv a povinností k dr. bytu:


a) nemovitosti


  • nabývací listina (kupní smlouva, dědické rozhodnutí, darovací smlouva, dohoda o zřízení práva osobního užívání pozemku …. atd.)
  • aktuální výpis z katastru nemovitostí
  • snímek katastrální mapy
  • u právnických osob (s.r.o., a.s.) výpis z obchodního rejstříku
  • projektová dokumentace a další dokumenty


b) u družstevních bytů


  • nájemní smlouva
  • výpis z nájmu